• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах сургагч багш бэлтгэгдэв