• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Завхан аймгийн Цагдаагийн газарт сургалт мэдээлэл хийв

МУ-ын Хүний эрхийн Үндэсний комисс Цагдаагийн ерөнхий газар Прокурорын ерөнхий газартай хамтран хэрэгжүүлж буй "ХАРИЦЛАГАТАЙ АЛБА ХААГЧ" арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Прокурорын газар, Цагдаагийн газрын алба хаагч нарт Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулагад орсон Комиссын эрх хэмжээ бүрэн эрх, чиг үүрэг хариуцлага хүлээлгэх, эрүүл шүүлтийн асуудал хариуцсан гишүүний чиг үүрэг, бүрэн эрх, гомдол мэдээлэл шийдвэрлэх асуудал, хараат бусаар гишүүдийн томилгоо хийж буй шинэ зохицуулалт, комисст хандаж эрүүл шүүлтээс ангид байх эрхийн хүрээнд ирүүлсэн кейс тохиолдолд тулгуурлан эрүүл шүүлтийн хэлбэр бие махбодийн болон сэтгэл санааны эрүүл шүүлт гарч болзошгүй нөхцөлүүд мөрдөн шалгах ажиллагааны үед анхаарах, урьчилан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, түүний хор уршиг ямар нөхцөл байдалд хүргэдэг тухай эрүү шүүлтээс ангид байх эрх сэдэвт сургалт мэдээллийг Хүний эрхийн Үндэсний Коммиссын Завхан аймаг дахь Референт Ч.Наранхүү хийв. тус сургалтанд нийт 30 алба хаагч оролцов.

118991729_2962448047193953_5541713009578943730_o.jpg