• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Засаг даргад хүний эрхийг хангах, хамгаалах санал хүсэлт уламжлав

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАНДСАНАЛ ХҮСЭЛТ УЛАМЖЛАХ НЬ  2016.11.03                                                                                          Улиастай хот