• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

2016 оны 12-р сарын 14-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ахлах мэргэжилтэн Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Уулзалт хэлэлцүүлэгээр Комиссын үндсэн чиг үүрэг ба орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтны чиг үүрэг хийж буй үйл ажиллагаа, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хийсэн судалгаа шинжилгээ, орон нутагт зөрчигдөж буй хүний эрхийн асуудал, цаашдын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар ярилцаж хэлэлцэв. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын "Хүн бүрийн эрхийн төлөө" урианд нэгдэж дэмжих бүлэг байгуулж хүний эрхийн талаар судалгаа дүн шинжилгээ хийх хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжин ажиллахаар болов.