• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадавхжуулах сургагч багш бэлтгэх сургалт хийв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Насан туршийн боловсролын Үндэсний төвтэй хамтран "Малчдад амьдрах ухааны боловсрол олгох" сургалтын хүрээнд Завхан аймгийн 24 сумын Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадавхжуулах сургагч багш бэлтгэх хоёр өдрийн сургалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.