• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөлмөрлөх эрхийн асуудаар бүсчилсэн сургалт зохион байгуулагдав

       Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбоо, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, ХБНГУ-ын Фридрих Эбертийн Санхамтарсан  "Хөдөлмөрлөх эрх” сэдэвт бүсчилсэн сургалтыг 2016 оны 8 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэдУвс аймагт зохион байгууллаа. Баруун бүсийн сургалтанд 5 аймгийнүйлдвэрчний эвлэлийн хороо анхан шатны хороодийн идэвхтэн гишүүн, сонгуульт ажилтнууд, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтнүүд, Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн хяналт болон нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагчид оролцож хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд 2015 оны бүсийн сургалтаас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилт үр дүнг хэлэлцэн тулгамдаж буй асуудлаа ярилцаж, цаашид хамтран ажиллах хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө боловсрууллаа.