• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГА-ы алба хаагч нарт сургалт оров

2014 оны 11-р сарын 24-ны өдрийн ШШГЕГазар болон Хүний Эрхийн үндэсний Комиссын хамтран ажиллах тухай санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс  ХЭҮК-ын Завхан аймаг дахь ажилтан 2017 оны 04-р сарын 07-нд ШШГА-ны албан хаагч нарт төлөвлөгөөт сургалт зохион байгуулав. Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу алба хаагч нарт  Эрүүл мэндээ хамгаалах эрх, Ажлын байрны бэлгийн дарамт нь хөдөлмөрлөх эрхийг нөхдөх учир, Олон улсын гэрээний эрх зүй, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль ба хүний эрх сэдвийн хүрээнд 4 цагийн сургалт мэдээлэл хийв. Нийт 20 алба хаагч нар оролцов