• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Үйлдвэрчний эвлэлийн анхан шатны хороодын дарга нарт хөдөлмөрлөх эрхийн сургалт оров