• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Байгууллагын хүсэлтээр сургалт зохион байгууллаа

 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орхон аймаг дахь ажилтан Ё.Эрдэнэболд нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ийн ажилтнуудад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад тус компанийн 16 ажилтан хамрагдаж Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагааны талаар сонирхсон асуултаа асууж харилцан ярилцлаа.