• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ном товхимол гардуулан өглөө

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ажилчдын жлын хэрэгцээнд зориулж  Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос эрхлэн гаргадаг ном товхимол, илтгэлүүдээс тус газрын дарга А.Наранболдод гардуулан өглөө.