• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

ХЭҮК-ын Орхон аймаг дахь ажилтан нь 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр ШШГА-нд Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Жедэр, ШШГБ-ын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.