• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа Орхон аймаг дахь Хорих 437 дугаар ангийн хүсэлтээр сургалт зохион байгууллаа.Сургалтанд тус ангийн 20 гаруй албан хаагч хамрагдаж "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх"-ийн талаар ойлголт мэдээлэл авч харилцан ярилцаж санал бодлоо илэрхийлсэн үр дүнтэй сургалт боллоо.