• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тахарын албаны алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт хийв

2015 оны 2 дугаарсар 26-ны өдөр Тахарын ерөнхий газрын харъяа 7 дугаар тойргийн Тахарын албаны нийт алба хаагчдад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Хүний эрхийн зөрчлийг эрх зүйн зөрчлөөс ялгах нь” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.