• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөө үнэ төлбөргүй өгч байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орхон аймаг дахь ахлах мэргэжилтэнд 2016 оны эхний 6-н сарын байдлаар 33 иргэн хандаж 925 минутын хууль зүйн зөвлөгөө үнэ төлбөргүй авчээ.Иргэдэд өгсөн хууль зүйн зөвлөгөөний дийлэнх хувийг гэр бүлийн хүчирхийлэл, хөдөлмөрлөх эрх, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрхийн асуудлаар өгсөн байна.