• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮК-ын Орхон аймаг дахь ажилтанд 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны байдлаар 8 иргэн хууль зүйн зөвлөгөө авахаар ханджээ

ХЭҮК-ын Орхон аймаг дахь ажилтанд 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны байдлаар 8 иргэн хууль зүйн зөвлөгөө авахаар ханджээ.Иргэд эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрх, хөдөлмөрлөх эрх, эд мөнгөний тусламж авах эрхүүдийн төрлөөр хандаж нийт 165 минутын хууль зүйн зөвлөгөө авчээ.