• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяналт шалгалт хийлээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржоос баталсан удирдамжийн дагуу ШШГЕГ-ын харъяа Орхон аймгийн ШШГА-ны Цагдан хорих байранд 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.Хяналт шалгалтын хүрээнд цагдан хорих байрны нөхцөл байдал, эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, ахуй хангамж, үйлчилгээ, эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээ авар эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийлээ.Хяналт шалгалтаар хүний эрхийн ноцтой зөрчил гараагүй болно.