• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

437 дугаар нээлттэй хорих ангид сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орхон аймаг дахь референт Ё.Эрдэнэболд нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа 437 дугаар нээлттэй хорих ангийн хүсэлтээр тус ангийн албан хаагчдад "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх" сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа.