• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын алба хаагч нарт сургалт хийлээ

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр тус байгууллагын албан хаагч нарт “Хүний эрхийн тухай ойлголт сэдвээр сургалт хийлээ. Сургалт Мэргэжлийн хяналтын газрын хурлын танхимд болж, нийт 17 албан хаагч оролцож, үүнээс эрэгтэй-7, эмэгтэй 10 хүн хамрагдлаа. Сургалтыг оролцооны аргаар зохион байгуулсан.