• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Сэлэнгэ -Энерго ОНӨААТҮГ-д сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн  Сэлэнгэ - Энерго ОНӨААТҮГ-ын хүсэлтээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалт Сэлэнгэ - Энерго ОНӨААТҮГ-ын Соёлын төвийн залаанд боллоо. Сургалтанд Сэлэнгэ - Энерго ОНӨААТҮГ-ын ажилчид хамрагдсанаас 13 эмэгтэй 25 эрэгтэй хамрагдлаа. Сургалт "Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга", "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулан цаашид төлөвлөгөө гарган хамтран ажиллахаар боллоо.
[thumb=lefthttp://mn-nhrc.gov.mn/uploads/posts/2017-04/1492779575_18072716_1217840278333140_734260242_n.jpg[/thumb