• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Цагдаагийн газрын ажилтан алба хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа

Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын хүсэлтээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад Цагдаагийн газрийн нийт бүрэлдэхүүн болон 17 сумын Мөрдөн байцаагч нарын 120 албан хаагчдаас 9 эмэгтэй 111 эрэгтэй хамрагдлаа. Сургалт "Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга", "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулан цаашид төлөвлөгөө гарган хамтран ажиллахаар боллоо.