• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

АХА Тэмцээн зохион байгуулав

Аймгийн Цагдаагийн байгууллагатай хамтран "Хүний эрхийн Төлөө Хамтдаа" аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын 17 сум, 6 тосгоны Мөрдөн байцаагч нарын дунд АХА тэмцээн цохион байгууллаа. Тус тэмцээнд өөрийн эрдэм, мэдлэг, авхаалж самбаагаар бусдыгаа хошуучлан "Тэргүүн" байр эзэлсэн Цагдаагийн Дэслэгч Д.Гал-эрдэнэд "Өргөмжлөл" гардуулан өгөв.