• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН АЙМГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН” БОЛЛОО

Аймгийн ЗДТГ, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бичил уурхай эрхлэгчдэд Монгол Улсын Засгийн газраас барьж байгаа бодлого, холбогдох хууль, журмыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, бичил уурхай эрхлэгчдийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Бичил уурхай эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд бичил уурхайтай сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, холбогдох агентлагуудын удирдлага, мэргэжилтнүүд, бичил уурхай эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцлоо.