• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гадаадын иргэн харьяатын хойд бүс дэх газарт сургалт орлоо

Аймгийн Гадаадын иргэн харьяатын хойд бүс дах газрын хүсэлтийн дагуу тус газарт 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр “Хүний эрхийн Үндэсний комиссын танилцуулага, Хүний эрхийн ойлголт ” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтанд 13 албан хаагч хамрагдав. Албан хаагч нарт Комиссоос хэвлэгдэн гарсан ном, сэтгүүл, брошур гарын авлага тараан өгөв.

Мөн албан хаагч нараас Жендэрийн тэгш эрхтэй холбоотой сонирхосон асуултанд хариулт өгч ахин тус сэдвийн хүрээнд сургалт хийхээр ажиллалаа.

76751788_1303573119813595_1713006165085913088_n.jpg

76909380_436536283933096_1608195133268819968_n (1).jpg

.