• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Жендэрийн үндсэн ойлголт" сургалтанд Гадаадын иргэн харьяатын хойд бүс дэх газрын албан хаагч нар хамрагдлаа

Аймгийн Гадаадын иргэн харьяатын хойд бүс дах газрын хүсэлтийн дагуу тус газарт 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 2 дах сургалтаар “Жендэрийн үндсэн ойлголт ” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 8 албан хаагч хамрагдав. Сургалтыг оролцооны аргаар зохион байгуулсан.