• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Интернэт эрх чөлөө ба Онлайн орчинд дүн шинжилгээ хийлээ.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ажилтан нар сар бүр тодорхой эрхийн хүрээнд дүн шинжилгээг хийдэг билээ. Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны 11 дүгээр сард "Интернет эрх чөлөө ба Онлайн орчин" сэдвээр дүн шинжилгээ мониторинг хийж ажиллалаа.