• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Судалгааны ажил

Сэлэнгэ аймгийн Ахмадын хороо,Нийгмийн халамж хөдөлмөрийн газартай хамтран  АХМАД НАСТНЫ ЭРХИЙН хүрээнд судалгаа нэгтгэн комисст хүргүүлэв. Аймгийн ахмадын хороонд ХЭҮК-ын гарын авлага, боршур, тараан цаашид хамтран ажиллахаар болов.