• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Судалгааны ажил

Сэлэнгэ аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2016 оны 10 дугаар сард аймгийн Цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагч Чимэдцогзолмаа болон аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн Отгонтуяа нартай хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба, хохирогчийг хамгаалах эрх сэдвийн хүрээнд. Мөн аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлтэй хамтран Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрх, төрийн алба хаших тэгш эрх сэдвийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийв.