• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Фридих Эбертийн сан  хамтын ажиллагааны хүрээнд Хөдөлмөрлөх эрх бүсийн сургалтыг 2017.03.20-21 өдрүүдэд Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдлаа. Сургалт Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын сургалтын их заалд болж 35 эмэгтэй, 25 эрэгтэй нийт  60 ХЭҮК-ын ажилчид, ҮЭ-ийн идэвхтэн сонгуульт ажилтан 5 аймгийн ҮЭХ-ний дарга МХ-ын байцаагч нар  нар хамрагдав. Сургалтаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь ажилтан "Сэлэнгэ аймаг дахь Хөдөлмөрлөх эрх" сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хийж оролцлоо.