• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Хөгжлийн бодлогын хэлтэстэй хамтран аймгийн ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг "ХЭҮК-ын танилцуулаг, Хүний эрхийн зөрчлийг эрх зүйн ялгах нь” сэдвийн хүрээнд 2016 оны 05 дугаар сарын 09-ныөдөр аймгийн ЗДТГ-ын иргэний танхимд зохион байгууллаа. Сургалтад 36 ажилтан албан хаагч оролцлоо.