• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сүхбаатар сумын ЗДТГ-ын ажилтан алба хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар сумын ЗДТГ-ын хүсэлтээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад Сүхбаатар сумын ЗДТГ-ын ажилтан, төрийн албан хаагчдаас 19 эмэгтэй 7 эрэгтэй хамрагдлаа. Сургалт "Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга", "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулан цаашид төлөвлөгөө гарган хамтран ажиллахаар боллоо.