• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны сургалтанд хамрагдлаа

2016 оны 10-р сарын 13,14-ны өдрүүдэд ХГБХХэлтсийн сургалтын танхимд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хүүхдийн эрхийн сургалт судалгааны хүрээлэнгийн зохион байгуулж буй " Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог чадавхижуулах" сургалтанд хамрагдлаа. Уг сургалтанд хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүнд орох байгууллага бүрийн төлөөлөл оролцож НҮБ-ын "Хүүхдийн эрхийн конвенц" хүүхдийн эрхийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, дүрэм журмын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлж цаашид байгуулагдах хорооны баримтлах журамд санал өгөв.