• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн зөрчлийг цахимаар хүлээн авна

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн талаарх гомдол мэдээлэл, хүний эрх, хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээллийг цахим хэлбэрээр өгнө. Цар тахлын үеийн хорио хязгаарлалтын үед болон бусад нөхцөл байдлын улмаас таны болон бусдын эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн талаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын цахим сайтад nhrcm.gov.mn хандах, selenge@nhrcm.gov.mn цахим шуудан, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Сэлэнгэ аймагт Фэйсбүүк цахим хуудас 70000222, 70362345, 88002519 утсанд хандаж гомдол мэдээлэл гаргах, хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь ажилтнаас авна уу.