• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгч байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт "Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн талаар Монгол Улсын иргэн дангаар, эсхүл хамтарч энэ хуульд заасны дагуу гомдол, мэдээлэл гаргах эрхтэй" гэж заасны дагуу Таны болон бусад хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тохиолдолд Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол, мэдээллээ цахимаар болон утсаар гаргах боломжтой

Хүний эрх, эрх чөлөө орон даяар, цаг ямагт, хүн бүрт...

Сэлэнгэ аймаг дахь ажилтны холбоо барих Утас: 70362345