• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүүхдий эрхийн сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дах ажилтан, аймгийн ИНБ, Хүүхдийн эрхийн сан хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирал багш нарт 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ний өдөр “Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга, Хүүхдийн эрх ” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 54 багш нар хамрагдав. багш нарт Комиссоос хэвлэгдэн гарсан ном, сэтгүүл, брошур гарын авлага тараан өгөв.

75472798_564227364364328_7267465228999196672_n.jpg

78177533_758322221298582_5858283886496186368_n.jpg