• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

9 дүгээр сард 48 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Гантулга 2015 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт дүнгээр 48 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.