• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт хийв

Цагдаагийн Ерөнхий Газартай байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд 2015 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр Аймгийн цагдаагийн газрын нийт 42 алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав.