• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс байгуулагдсан 22 жилийн ой энэ өдөр тохиож байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Сүхбаатар аймаг дахь референтээр Х.Наранцэцэг томилогдон, Сүхбаатар аймгийн иргэдэд дараах чиг үүргийн хүрээнд үйлчилж байна.

Хүний эрхийн асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.

Иргэдээс хүний эрхийн асуудлаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах.

Хүний эрхийн боловсрол, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх.

Хүний эрхийн асуудлаар дүн шинжилгээ, мониторинг хийх.

Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран хүний эрхийн боловсрол, соёлыг түгээж байна.

Комиссын гишүүний удирдамжийн дагуу төрийн байгууллагын албан тушаалт нь хүний эрхийг зөрчигдсөн эсэгт хяналт шалгалт хийх.

Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт, хүн бүрт...

Бидэнд хандсан, хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа