• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

"ХОХИРОГЧИЙН ЭРХЭД СУУРИЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ" сэдэвт сургалтыг "ХӨӨРХӨН ЗҮРХ” ТББ-тай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтанд Аймгийн цагдаагийн газар, Сум дундын 19 дүгээр шүүх, Аймгийн прокурорын газар, ШШГГ, Барилгын цэргийн 338-р анги, Тагнуулын газар, Тахарын алба зэрэг нийт 7 байгууллагын 120 албан хаагчийг хамруулав. Сургалт 2016 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр болж өнгөрлөө.