• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар

Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газарт ХЭҮК-ын ажилтны санаачлагаар " Хүний эрхийн тухай ойлголт, хүний эрхэд суурилсан төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа” сэдэвт 120 минутын сургалтыг тус газрын сургалтын танхимд 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус сургалтаар төрийн албан хаагчдын хүний эрхийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийн хандлага ойлголтын сайжруулах хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд оршино.