• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагчдад цахим мэдээлэл хийлээ

ХЭҮК-ын Сүхбаатар аймаг дахь ажилтан 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр “Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” цахим уулзалтыг Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч нарт хийлээ.