• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь хамтын ажиллагаа

"Зөвлөх үйлчлэл” ТББ, Сийлэнгоо орон нутаг дахь эмэгтэйчүүдийн бүлэгтэй хамтран "Жендэрт суурилсан гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж ажиллалаа. Тус хэлэлцүүлгээс гарсан оролцогчдын саналыг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудад холбон зуучилж, шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг гаргуулах, кэйс тохиолдлыг шинжлэн судлах асуудалд хамтарч ажиллахаар боллоо.