• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг” хэлэлцүүлэг

"Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг” сэдэвт хэлэлцүүлэгт Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. Тус хэлэлцүүлэгт хөтөлбөрийн дагуу оролцож мэдээ, мэдээлэл авч хэлэлцүүлгээс гарах зөвлөмжид санал тусгуулж ажиллалаа.