• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь хамтын ажиллагаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, "Тэгш нийгэм холбоо” төрийн бус байгууллагуудын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах асуудлаар хамтран ажиллах гэрээг байгуулсантай холбоотой орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай уулзаж, хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөө гаргалаа. Уулзалтад Хараагүйчүүдийн холбоо, "Сайхан сэтгэлтнүүд өөдөө” ТББ, Хөдөлмөр Халамжийн Хэлтэс, "Тэгш нийгэм холбоо” ТТБ-ны орон нутаг дахь ажилтан, аймгийн ГБХЗХГ-ын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хариуцсан мэргэжилтэн нар уулзалтад оролцож хамтран ажиллах санал солилцлоо.