• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эмэгтэйчүүдийн хөгжил ба оролцоо” чуулга уулзалт

"Эмэгтэйчүүдийн хөгжил ба оролцоо” сэдэвт чуулга уулзалт Сүхбаатар аймгийн "Жаахан шарга” хөгжимт жүжгийн театрт 2018 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдөр зохион байгуулагдлаа. Тус чуулганд хөдөө, орон нутгийн 400 эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл оролцож эмэгтэйчүүдийн эрхийн хамгаалах, оролцоо, хөгжлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд дуу хоолой, үзэл бодол, тулгарч буй бэрхшээл анхаарч үзэх асуудлуудаа нэгтгэсэн зөвлөмжийг холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлээ. Тус чуулганд Комиссын ажилтан " Хүний эрхэд суурилсан жендэрийн тэгш байдал” сэдэвт 20 минутын мэдээллийг хийж ажиллалаа.