• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Бумбардай цэцэрлэг”-ийн багш ажилчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

 Хүсэлтээр Зуунмод сумын Баянхошуу багийн "Бумбардай цэцэрлэг”-ийн багш ажилчдад 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд "Бумбардай цэцэрлэг”-ийн нийт 15 багш ажилчид хамрагдлаа. Сургалтын явцад "Хүний эрх гэж юу вэ?”, "ХЭҮК-т гомдол гаргах”, "ХЭҮК” зэрэг тохимолуудыг тараан өгч, сургалтын хөтөлбөрийн дагуу "Хөдөлмөрлөх эрх” сэдвээр ХЭҮК-ын Төв аймаг дахь ахлах шинжээч  У.Чойжилсүрэн мэдээлэл өгөв.