• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Мэндчилгээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, гишүүд хүний эрх, эрх чөлөөг дэмжин хамтран ажилладаг байгууллага, хүмүүст цахим мэндчилгээ илгээж байна. Мэндчилгээг хүлээн авна уу.