• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийтийн номын сангийн ажилчид, албан хаагчдад 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1700 цагаас 1830 минут хүртэлх хугацаанд хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалт Нийтийн номын сангийн сургалтын танхимд зохион байгуулагдаж нийт 15 ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа. Сургалтын явцад "Хүний эрх гэж юу вэ?”, "ХЭҮК-т гомдол гаргах”, "ХЭҮК” зэрэг тохимолуудыг оролцогчдод тараан өгч, Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу "Хүний эрхийн тухай ойлголт, хандлага” сэдвээр ХЭҮК-ын Төв аймаг дахь ахлах шинжээч У.Чойжилсүрэн мэдээлэл өгөв.