• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдаагийн газрын албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд 30  албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтын явцад "Хүний эрх гэж юу вэ?”, "ХЭҮК-т гомдол гаргах”, "ХЭҮК” зэрэг тохимолуудыг тараан өгч, сургалтын хөтөлбөрийн дагуу "Хүний эрхийн тухай ойлголт”, ”Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдвээр мэдээлэл өгч сонирхсон асуултанд хариулан ярилцлаа.