• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Албан бус боловролын төвд хүний эрхийн ном, гарын авлага хүлээлгэн өгөв

Тус аймаг дахь албан бус боловсролын "Гэгээрэл" төвтэй хамтран ажиллаж, сурч боловсрох эрх сэдвийн хүрээнд судалгаа авсан бөгөөд тус төвийн сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглүүлэхээр хүний эрхийн 17 нэр төрлийн ном, товхимол 17 ширхэгийг хүлээлгэн өглөө.