• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

БАРУУНТУРУУН СУМАНД ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Увс аймгийн Баруунтуруун суманд 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сумын ЗДТГ-ын сургалтын танхимд зохион байгуулагдсан дээрх сургалтад тус сумын иргэд, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл 17 хүн хамрагдсан байна.

IMG_1239.JPG

IMG_1241.JPG

IMG_1243.JPG

IMG_1244.JPG

IMG_1245.JPG

uvs